limba Romana - propunere de vacanta
Deutsch
Francais - destination de vacance
English - holyday destination
      
      
      
      
      
      
     

biserica cetate Viscri
Peisajul

Natura zonei surprinde prin varietate. Pajiştile îngrijite sunt mărginite de păduri de stejar şi fag.
Dealurile line sunt străbătute de poteci care îndeamnă la plimbare. Păsări de tot felul se aud ciripind de jur împrejur.  Biserica săsească

Biserica a beneficiat de o renovare majoră în anii '70, care i-a redat măreţia de altă dată.
Deşi este o biserică mică a unui sat mic, întregul ansamblu este impunător, cu un aer de măreţie nesofisticată.biserica cetate Viscri